Выберите название населенного пункта или определите его автоматически

Frenç Frayz

1,65 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.

2,5 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.

3,1 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.

3,4 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.
Frenç Frayz
Frenç Frayz
Frenç Frayz
Frenç Frayz

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Porsiyada %RI
кДж** 1876 22
ккал** 448 22
Жиры** 22 г 31
Насыщенные жиры** 2 г 10
Углеводы** 55 г 21
Сахар** 0.5 г 1
Клетчатка** 5.5 г
Белки** 5.1 г 10
Соль** 0.72 г 12
Porsiyada %RI
кДж** 1001 12
ккал** 239 12
Жиры** 12 г 17
Насыщенные жиры** 1.1 г 5
Углеводы** 29 г 11
Сахар** 0.3 г 0
Клетчатка** 2.9 г 1
Белки** 2.7 г 5
Соль** 0.38 г 6
Porsiyada %RI
кДж** 1428 17
ккал** 341 17
Жиры** 17 г 24
Насыщенные жиры** 1.5 г 8
Углеводы** 42 г 16
Сахар** 0.4 г 0
Клетчатка** 4.2 г 1
Белки** 3.9 г 8
Соль** 0.55 г 9
Porsiyada %RI
Allergenlər

RI – böyük insanın günlük fizioloji tələbatlarının enerji və qida maddələrində orta dəyəridir.

** Orta dəyər məhsullarının kimyəvi dəyər və kaloriliyinin məlumat cədvəlinə əsasən göstərilib. Əsas qida dəyərləri üçün analitik dəyişkənlik ümumi cədvəl dəyişkənliyindən 20-28%, ortalama isə 24% təşkil edir; mikrokomponentlər üçün isə bu göstərici 38%-dən 43%-ə kimidir. Bu, bitki və heyvan mənşəli xammalın bioloji dəyişkənliyindən irəli gəlir. N16 ТР ТС 033/2013 Əlavəyə əsasən süd məmulatlarının qida dəyərinin göstəricilərinin yol verilən pozuntuları hər 100 q məhsul üçün 10-15% təşkil edir