Выберите название населенного пункта или определите его автоматически

Frenç Frayz

2,5 m

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı, Amburan Mall və Gəncə Mall-da fəaliyyət göstərən McDonald's restoranında qiymətlər fərqli ola bilər.
Frenç Frayz

Fritürda qızılı rəngədək qızardılmış və bir balaca duzlanmış xırçıldayan kartof çubuqları.

Porsiyada %RI
кДж** 1001 12
ккал** 239 12
Жиры** 12 г 17
Насыщенные жиры** 1.1 г 5
Углеводы** 29 г 11
Сахар** 0.3 г 0
Клетчатка** 2.9 г 1
Белки** 2.7 г 5
Соль** 0.38 г 6
Allergenlər

RI – böyük insanın günlük fizioloji tələbatlarının enerji və qida maddələrində orta dəyəridir.

** Orta dəyər məhsullarının kimyəvi dəyər və kaloriliyinin məlumat cədvəlinə əsasən göstərilib. Əsas qida dəyərləri üçün analitik dəyişkənlik ümumi cədvəl dəyişkənliyindən 20-28%, ortalama isə 24% təşkil edir; mikrokomponentlər üçün isə bu göstərici 38%-dən 43%-ə kimidir. Bu, bitki və heyvan mənşəli xammalın bioloji dəyişkənliyindən irəli gəlir. N16 ТР ТС 033/2013 Əlavəyə əsasən süd məmulatlarının qida dəyərinin göstəricilərinin yol verilən pozuntuları hər 100 q məhsul üçün 10-15% təşkil edir